Government Polytechnic, Ratnagiri.

शासकीय तंत्रनिकेतन, रत्नागिरी.

(An institute of Government of Maharashtra)
( Established in 1961)

Hostel

Hostel Information

विद्यार्थ्यांना सूचना - (वसतिगृह मुलांचे/मुलींचे)

अ.क्र. तपशिल तारीख व वेळ
1 प्रवेश अर्ज करण्याची अंतिम तारीख व वेळ 4/07/2017 03.00 वाजेपर्यंत
2 प्रोव्हिजनल मेरीट लिस्ट 5/07/2017 12.00 वाजेपर्यंत
4 अंतिम गुणवत्ता यादी 5/07/2017 03.00 वाजता
5 प्रवेश घेण्याचा कालावधी 6/07/2017 ते 11/07/2017

HOSTEL BOYS INTAKE

HOSTEL GIRLS INTAKE

HOSTEL BOYS/GIRLS ADMISSION FORM

RULES & REGULATION OF HOSTEL