Institute Structure

संस्थात्मक रचना

संस्थात्मक रचना
संस्थेचे नाव शासकीय पॉलिटेक्निक, रत्नागिरी.
प्रदेश मुंबई.
संस्था कोड 3009
प्रदेश मुंबई.
विद्यापीठ / मंडळाशी संबंधित महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ (एमएसबीटीई) मुंबई.

संस्थेची माहिती: वर्ष (2017 - 18)

अनु क्रमांक कोर्सचे नाव चॉईस कोड अभ्यासक्रम प्रारंभ वर्ष सेवन Gender Status
1 सिव्हिल अभियांत्रिकी 300919110 1961 60 सह-शिक्षण
2 संगणक अभियांत्रिकी 300924510 1996 60 सह-शिक्षण
3 विद्युत अभियांत्रिकी 300929310 1961 60 सह-शिक्षण
4 इलेक्ट्रॉनिक्स आणि दूरसंचार अभियांत्रिकी 300937210 1992 60 सह-शिक्षण
5 यांत्रिक अभियांत्रिकी 300961210 1961 60 सह-शिक्षण
6 सिव्हिल अभियांत्रिकी [अल्पसंख्याक] 300919100 2011 60 सह-शिक्षण
7 इलेक्ट्रॉनिक्स आणि दूरसंचार अभियांत्रिकी [अल्पसंख्यांक] 300937200 2011 60 सह-शिक्षण
8 यांत्रिक अभियांत्रिकी [अल्पसंख्याक] 300961200 2011 60 सह-शिक्षण
9 फार्मसी 300982310 1996 30 सह-शिक्षण