Time table

Last updated on जानेवारी 6th, 2023 at 03:09 pm

वेळापत्रक

वेळापत्रक सम सत्र वेळापत्रक (नियमित)
अनु क्रमांक अभ्यासक्रम नाव / वर्ष / सत्र मास्टर कोड डाउनलोड करा
सिव्हिल अभियांत्रिकी CE2G
CE4G
CE6G
यांत्रिक अभियांत्रिकी ME2G
ME4G
ME6G
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि दूरसंचार अभियांत्रिकी EJ2G
EJ4G
EJ6G
विद्युत अभियांत्रिकी EE2G
EE4G
EE6G
संगणक अभियांत्रिकी CO2G
CO4G
CO6G
फार्मसी प्रथम वर्ष
दुसरे वर्ष
सम सत्र वेळापत्रक (शिफ्ट))
अनुक्रमांक. अभ्यासक्रम नाव / वर्ष / सत्र मास्टर कोड डाउनलोड करा
सिव्हिल अभियांत्रिकी CE2G
CE4G
CE6G
यांत्रिक अभियांत्रिकी ME2G
ME4G
ME6G
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि दूरसंचार अभियांत्रिकी EJ2G
EJ4G
EJ6G