Notices

Last updated on जानेवारी 6th, 2023 at 03:08 pm

सूचना

सूचना

अनुक्रमांक. वर्णन डाउनलोड करा
एमएसबीटीईतर्फे घेण्यात आलेल्या हिवाळ्यातील 2017 परीक्षेचे अंतिम वेळापत्रक
ऑनलाईन वर्ग चाचणी २ चे परिपत्रक.
युनिट टेस्ट -२ साठी महत्त्वाचे परिपत्रक
पडताळणी, छायाप्रती व पुनर्मूल्यांकन वेळापत्रक